Hrvatska proljetna
pedijatrijska škola Split

Voditelji HPPŠ

Doc. prim. dr. sc. Branka Polić

Voditeljica Hrvatske proljetne pedijatrijske škole

Doc. prim. dr. sc. Branka Polić

Doc. prim. dr. sc. Branka Polić je rođena u Splitu 1959. Osnovnu školu završila je u Solinu, a klasičnu gimnaziju u Splitu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983. Nakon obavljenog pripravničkog staža radila je u permanentnoj službi Doma zdravlja u Kaštelima i Solinu, Hitnoj medicinskoj pomoći u Splitu, Dječjem dispanzeru u Splitu, a kao specijalizant pedijatrije od 1991. djelatnica je KBC-a Split. Završila je specijalizaciju iz Pedijatrije 1993. od kada je radila kao pedijatar u Odjelu za neonatologiju, Klinike za ženske bolesti i porode, KB Split. Od 2002. radi kao pedijatar u Jedinici intenzivnog liječenja djece. Primarijus je od 2007., kao i uži specijalist intenzivne medicine. Doktorat znanosti obranila je 2016. godine, a iste godine je izabrana u znanstveno - nastavno zvanje docenta pri Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Od 2017. pročelnica je Zavoda za intenzinu pedijatriju s postintenzivnom skrbi u Klinici za dječje bolesti, KBC-a Split, a koji je ujedno i Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku hitnu medicinu. Uži specijalist iz pedijatrijske hitne i intenzivne medicine je od 2018. Sudjeluje na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu te objavljuje stručne i znanstvene radove u domaćim i međunarodno indeksiranim publikacijama. Autor je više poglavlja u udžbenicima. Sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi te većem broju tečajeva trajnog usavršavanja I. kategorije. Član je više domaćih znanstvenih i strukovnih organizacija te Upravnog odbora Hrvatskog pedijatrijskog društva.

Prof. dr. sc. Livio Balarin

STRUČNI SAVJETNIK

Prof. dr. sc. Livio Balarin

Prof. dr. sc. Livio Balarin je uz prof. dr. sc Mira Juretića osnivač Hrvatske proljetne pedijatrijske škole (HPPŠ), te organizacijski voditelj Škole od njenog osnutka. Od 1994. godine prof. Balarin je stručni voditelj Škole zaključno s XX. održanim seminarom 2003. godine, a od tada je do danas stručni savjetnik HPPŠ. Prof. dr. Livio Balarin rođen je 1930 godine. Medicinski fakultet završio je u Zagrebu 1956. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije u Splitu i Zagrebu završio 1966. godine. Doktorat znanosti obranio je pred Komisijom Medicinskog fakulteta 1976. god. u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a za potrebe Medicinskog studija u Splitu, 1977. godine izabran je za docenta, a za izvanrednog profesora 1999. godine. Sudjelovao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, objavljuje stručne i znanstvene radove u u domaćim i međunarodno indeksiranim publikacijama, autor je više tekstova u udžbeniku Klinička pedijatrija (Ljiljana Zergollern i sur.: Pedijatrija 1. i II. dio, izd. Naprijed, Zagreb 1994.), te je zajedno s prof. dr. Mirom Juretićem urednik udžbenika Pedijatrija za više medicinske sestre (Klinička bolnica Split, Split 1995.). Član je Medicinske akademije Hrvatske i više stručnih društava. Od 1988. do umirovljenja 2002. predstojnik je Klinike za dječje bolesti Kliničke bolnice Split. Od 1987. voditelj je nastave Studija u Splitu za Katedru pedijatrije Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a od osamostaljenja Medicinskog fakulteta u Splitu, 1997. godine, pročelnik je Katedre za Pedijatriju do umirovljenja 2002. godine.

Prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj

STRUČNI SAVJETNIK

Prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj

Prof. dr. sc Vjekoslav Krželj je član Organizacijskog odbora Škole od njenog osnivanja 1983. godine, a stručni je voditelj od 2004. do 2019 godine. Rođen je u Mostaru 1954. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Splitu, Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1977., a specijalizaciju iz pedijatrije završio je 1987. godine. Radio je u Dječjem dispanzeru Doma zdravlja Sinj od 1978. do 1983. godine od kada je sve do umirovljenja u ožujku 2019. godine zaposlen na Klinici za dječje bolesti KBC-a Split na Odjelu za novorođenčad, dojenčad i bolesti metabolizma. Subspecijalist je medicinske genetike i bolesti metabolizma u pedijatriji. Doktorat znanosti obranio je 1998. godine, a od 2016. godine je redoviti profesor u trajnom zvanju. Sudjelovao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, objavljuje stručne i znanstvene radove u domaćim i međunarodno indeksiranim publikacijama, autor je više poglavlja u udžbenicima te je od 2005. gost urednik izdanja suplemenata časopisa Paediatria Croatica koji se tiskaju jednom godišnje s radovima koji su prezentirani na Hrvatskoj proljetnoj pedijatrijskoj školi. Bio je predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split od 2002. do 2006. godine, a od 2007. godine do rujna 2019. godine je pročelnik Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić Šamija

STRUČNI SAVJETNIK

Doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić Šamija

Doc.dr.sc. Radenka Kuzmanić-Šamija je član Organizacijskog odbora i zamjenica voditelja Hrvatske proljetne pedijatrijske škole od 2011. do 2019. godine, od kada je voditeljica Škole. Rođena je u Vinežu 1962. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Splitu Sveučilišta u Zagrebu 1987. Sudjeluje u Domovinskom ratu kao djelatni sastav HV pri 73. Bojnoj Vojne Policije. U djelatnom sastavu HV boravi do lipnja 1994. kada se zapošljava pri Klinici za dječje bolesti KBC Split. Završava specijalizaciju iz Pedijatrije te subspecijalizaciju iz Pedijatrijske neurologije, a od 2012. – 2014. pročelnik je Kliničkog odjela neurologije i endokrinologije. Doktorat znanosti obranila je 2012. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu izabrana je 2012. Sudjeluje na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi te je organizator većeg broja tečajeva i znanstvenih skupova. Član je desetak domaćih i inozemnih znanstvenih i strukovnih organizacija.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi Vam pružila što bolje iskustvo pregleda.